Gümrükleme


Gümrükleme

Gümrük mevzuatı alanında uzman personellerin denetim ve yönteminde gümrükleme hizmeti sağlanmaktadır. Türkiye’nin bütün noktalarında transit, aktarma, ihracat ve ithalat işlemleri yönetiliyor. Özellikle ihracat ve ithalat işlemlerinde kapsamlı gümrük ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Gümrük mevzuatlarındaki değişiklikler düzenli olarak takip edilmektedir. Bu alanda müşteriler eş zamanlı olarak bilgilendirilmektedir.

Gümrükleme Nedir?

Dış ticaret faaliyetlerinde hizmet ya da ürünlerin gümrüklü sahalardan geçişi sırasında devlet ile olan işlem ve ilişkilerin yürütülmesidir. Bağımsız her devletin kendine ait bir gümrük bölgesi vardır. Ülkelerin gümrük bölgelerine giren ya da çıkan her ürün gümrük mevzuatına uygun olması için gümrük işlemlerine tabi tutulur. Genel olarak bu prosedürlere gümrükten geçme denilir. Eğer gümrük izni ihracat aşamasında gerçekleşiyor ise buna ihracat gümrük izni denilecektir. Aynı şekilde ithalat aşamasında ise ithalat gümrük izni adını alır.

İhracat Gümrükleme Temelleri

Ülkeye ve ürüne göre ihracat gümrükleme işlemleri değişir. İhracat her ülkenin teşvik ettiği bir ekonomik faaliyettir. Bunun yanında bazı maddelerin ihracında yasaklamalar ve kısıtlamalar olabilir. İhracatçılar buna dikkat etmelidir. Tarihi eser ihracı pek çok ülke tarafından yasaklanmıştır. Silah ve mühimmat ihracında ise yetkili makamlardan ihracat izni ve lisansı alınmalıdır.

İhracatta Gümrük İşlemleri Nasıl Tamamlanır?

İhracat sürecinde bazı izin süreci iş akışında şu noktalara dikkat edilmelidir:

* Ürünlerin üretimi tamamlanmalıdır. Paketlenerek ihracat için hazır hale gelmelidir.

* Nakliye organizasyonu yapılmalıdır.

* Yüklerin yükleneceği yerden taşınması, malların taşıyıcı depolarına teslim edilmesi ya da liman üzerinden taşınacak ise ürünlerin yükleme limanına naklinin yapılması gereklidir.

* İhracat yapan ülkenin mevzuatına uygun bir şekilde belgeler hazırlanmalıdır.

* Hangi kanal vasıtası ile kabul edilmiş ise sevkiyatın gümrük beyannamesinin hazırlanması önemlidir.

* İhracatçı ülkenin gümrük idaresi gerekli durumlarda malların ya da belgelerin muayenesini yapmalıdır.

* Ürünlerin ihracatçı ülkenin gümrük bölgesinden ayrılması gereklidir.

* İşlemler ihracat gümrük beyannamesi ile kapatılmalıdır.

Eşyanın Gümrük Kıymeti Nedir?

Gümrük kanunu ve yönetmeliğinin ikinci kısım üçüncü bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde eşya gümrükleme çerçevesi çizilmiştir. Eşyanın gümrük kıymeti eşya ticareti ve gümrük tarifesinin yönetmeliklerce belirlenen kıymettedir. İthal eşyanın gümrük kıymeti ise eşya üzerinden ad valorem sisteme göre hesaplanır.

Eşyanın Gümrük Kıymeti Nasıl Tespit Edilir?

Gümrük yönetmeliğinin 89 ile 94’üncü maddesinde belirtilen kıymet tespit yöntemlerinin sıra ile uygulanması ile tespit edilir. Bu yöntemler:

* Satış bedeli,

* Aynı eşyanın satış bedeli yöntemi

* Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi

* İndirgeme yöntemi

* Hesaplanmış kıymet yöntemi

* Son yöntem şeklinde altı başlıktır.

Satış bedeli yönteminde ithal eşyanın kıymeti satış bedeli üzerinden hesaplanacaktır. Türkiye’ye ihraç amacı ile yapılan satışlarda fiilen ödenen ya da ödenecek fiyat gümrük kıymeti için baz alınacak rakamdır.

Profesyonel Gümrükleme Hizmetleri

Yurt dışına yapılan nakliye çalışmalarında gümrük işlemleri çok önemlidir. Yurt dışına gönderilen her ürün gümrükten geçer. Ülkemize gelen her üründe gümrük işlemlerine tabi tutulur. Oldukça kapsamlı olan gümrük mevzuatları her araç geçişinde uygulanır. Araçlar yurt dışına çıkarken ve ülke geri dönüşlerinde gümrükte pek çok farklı ücretlendirme yapılır. Bu işlemlere navlun adı verilir. Araçlar deniz ya da kara yolu ile devam eder. Geçtikleri ülkede ikinci bir gümrükleme yapılacaktır. Bu işlemler gidilen ülkenin gümrüğüne göre yapılmaktadır.

Tüm gümrükleme hizmetlerinde zamanında ve kesintisiz hizmetler verilmektedir. Bu şekilde tedarik zinciri aksamadan tamamlanması sağlanıyor. Her müşterinin mevzuatına, sektörüne, operasyonel ihtiyaçlarına ve taleplerine göre özelleştirilmiş çözümler sunulmaktadır. Gümrükleme departmanı senkronize çalışmayı kendisine ilke edinmiştir. Bu şekilde ihracat ve ithalat alanında sorunsuz ve hızlı sonuçlar alınmaktadır.